نهال زیتون کنسروالیا

  • خانه
  • نهال زیتون کنسروی
  • کنسروالیا
نهال زیتون کنسروالیا

نهال زیتون کنسروالیا

تومان

نهال زیتون کنسروالیا از معروف ترین ارقام کنسروی که در صد روغن قابل قبولی هم دارد، میوه کنسروالیا بسیار خوش فورم با اندازه نسبتا بزرگ (حدود ۷ گرم) داری گوشت مستحکم و درصد گوشت به هسته بالا و رنگ مناسب بسیار مورد توجه صنعت کنسروسازی زیتون قرار دارد.

توضیحات بیشتر

نهال زیتون کنسروالیا

از معروف ترین ارقام کنسروی که در صد روغن قابل قبولی هم دارد
میوه کنسروالیا بسیار خوش فورم با اندازه نسبتا بزرگ (حدود ۷ گرم) داری گوشت مستحکم و درصد گوشت به هسته بالا و رنگ مناسب

بسیار مورد توجه صنعت کنسروسازی زیتون قرار دارد
رقم کنسروالیا با اکثر شرایط آب هوایی سازگار است
نسبتا زود بارده اما داری سال‌آوریست.