نهال زیتون شنگه

  • خانه
  • نهال زیتون دومنظوره
  • شنگه
نهال زیتون شنگه

نهال زیتون شنگه

تومان

نهال زیتون شنگه رقم دو منظوره مبدا این رقم رودبار ایران است که رقمی دو منظوره  البته با درصد روغن قابل قبول (حدود ۵۰ درصد در ماده خشک) مناسب برای منطقی با آب و هوای معتدل میباشد  نسبت به یخبندان یا گرمای شدید کمی حساس اما با شرایط  آب و هوایی معتدل چه برای کنسرو چه روغن‌کشی رقمی به صرفه است

توضیحات بیشتر

نهال زیتون شنگه

Shengeh
مبدا این رقم رودبار ایران است که رقمی دو منظوره  البته با درصد روغن قابل قبول (حدود ۵۰ درصد در ماده خشک)

مناسب برای منطقی با آب و هوای معتدل میباشد 
نسبت به یخبندان یا گرمای شدید کمی حساس اما با شرایط  آب و هوایی معتدل چه برای کنسرو چه روغن‌کشی رقمی به صرفه است