نهال زیتون زرد

  • خانه
  • نهال زیتون دومنظوره
  • زرد
نهال زیتون زرد

نهال زیتون زرد

تومان

نهال زیتون زرد رقم دو منظوره قدرت رشد درخت نسبتا زیاد اما در مقابل باد بسیار مقاوم است با در صد روغن بالا (۲۳ درصد در ماده تر) و اندازه میوه حدود ۵ گرم و دارای درصد گوشت قابل قبول می باشد

توضیحات بیشتر

نهال زیتون زرد

رقم دو منظوره
قدرت رشد درخت نسبتا زیاد اما در مقابل باد بسیار مقاوم است
با در صد روغن بالا (۲۳ درصد در ماده تر) و اندازه میوه حدود ۵ گرم و دارای درصد گوشت قابل قبول می باشد.