نهال زیتون ابوسطل

  • خانه
  • نهال زیتون کنسروی
  • ابوسطل
نهال زیتون ابوسطل

نهال زیتون ابوسطل

تومان

نهال زیتون ابوسطل نوع مصرف فقط کنسروی، میوه های نسبتا درشت  با وزن بالا (حدود ۹گرم)کم روغن با درصد گوشت نسبت به هسته بالا،  مقاوم به شوری وخشکی خاک

توضیحات بیشتر

نهال زیتون ابوسطل

نوع مصرف فقط کنسروی
میوه های نسبتا درشت  با وزن بالا (حدود ۹گرم)کم روغن با درصد گوشت نسبت به هسته بالا 
مقاوم به شوری وخشکی خاک
و تحمل بسیار زیاد سرما از مزیت های این رقم میباشد