نهال زیتون آربکین

  • خانه
  • نهال زیتون روغنی
  • آربکین
نهال زیتون آربکین

نهال زیتون آربکین

تومان

نهال زیتون آربکین از ارقام معروف جهت روغنکشی در دنیا، مخصوصا اسپانیا که بیشتر سطح زیر کشت باغات اسپانیا را تشکیل داده، درخت با قد نسبتا کوتا مناسب برای کشت متراکم

توضیحات بیشتر

نهال زیتون آربکین

از ارقام معروف جهت روغنکشی در دنیا،
مخصوصا اسپانیا که بیشتر سطح زیر کشت باغات اسپانیا را تشکیل داده،
درخت با قد نسبتا کوتا مناسب برای کشت متراکم  بسیار زودبار ده مقاوم به سرما و شوری با میوه های گرد و متقارن با در صد روغن در ماده تر بیشتر از ۲۵ درصد که روغنی بسیار با کیفیت و مرغوب دارد