نهال زیتون را چگونه تکثیر کنیم

نهال زیتون را چگونه تکثیر کنیم

تکثیر نهال زیتون

نهال زیتون را چگونه تکثیر کنیم؟

بین دو روش ازدیاد متداول یعنی تکثیر با قلمه یا با بذر،در زیتون تنها می‌توان به روش قلمه اتکا نمود چراکه تکثیر از طریق بذر گیاه موجب تفرق صفات میشود؛

به بیان دیگر نهال تکثیر شده با بذر مانند پایه مادری خود نخواهد شد و از نظر شکل ،نژاد و زمان باردهی بسیار متفاوت از درخت پایه مادری خود در خواهد آمد. اگرچه پیوند زدن یک روش کار آمد بر روی گیاه تکثیر شده از طریق بذر است اما این کار زمانبر و به مراتب پرهزینه‌تر از روش‌ تکثیر قلمه‌ ای خواهد بود و فقط در پروژه های کوچک مقیاس قابل اجراست؛

اما لازم به ذکر است ار آنجایی که زیتون گیاهی بسیار سخت ریشه‌زاست ،ریشه دار کردن قلمه زیتون نیازمند امکانات ،تخصص و تجربه در زمینه این گیاه می‌باشد.